Władze Koła

Nazwa kategorii

Napis pod tytułem

 • Ryszard Stankowski

  prezes zarządu koła

  Koło PZW nr 41 Elektrownia Pątnów

 • Dariusz Pytliński

  wiceprezes zarządu koła

  Koło PZW nr 41 Elektrownia Pątnów

 • Waldemar Brzeziński

  sekretarz

  Koło PZW nr 41 Elektrownia Pątnów

 • Barbara Zomer

  skarbnik

  Koło PZW nr 41 Elektrownia Pątnów

 • Marek Krzyżanowski

  gospodarz

  Koło PZW nr 41 Elektrownia Pątnów

 • Krzysztof Brzuśkiewicz

  członek

  Koło PZW nr 41 Elektrownia Pątnów

 • Tadeusz Karmelita

  członek

  Koło PZW nr 41 Elektrownia Pątnów

 • Marek Taborek

  członek

  Koło PZW nr 41 Elektrownia Pątnów

 • Krzysztof Ziarnecki

  członek

  Koło PZW nr 41 Elektrownia Pątnów

(1) Uchwała nr 4/XII/2017 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 16.12.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do § 1 i 2 uchwały nr 1/X/2017 Zarządu Głównego PZW z dnia 21.10.2017 r. w sprawie ukonstytuowaniu się Zarządu Głównego PZW

(2) Uchwałą Prezydium ZG nr 63/X/2018 w dn. 26.10.2018 r. zawieszony w składzie władz i organów Związku oraz Uchwałą nr 67/XI/2018 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 23 listopada 2018 r. utracił prawo do pełnienia funkcji

(3) Uchwałą nr 181/X/2019 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie: zmian w składzie osobowym Prezydium Zarządu Głównego, na wniosek Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego, odwołany z funkcji Wiceprezesa ds. organizacyjnych

(4) Uchwała nr nr 183/X/2019 w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Prezydium Zarządu Głównego PZW

(5) odwołany Uchwałą ZG PZW 278/XI/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. na skutek złożonej rezygnacji

(6) odwołany Uchwałą ZG PZW 380/XII/2021 na skutek złożonej rezygnacji (z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Głównego ds. sportu PZW i członka Prezydium Zarządu Głównego PZW)

(7) powołany Uchwałą ZG PZW nr 382/XII/2021 w sprawie: powołania na funkcję członka Prezydium Zarządu Głównego PZW

(8) odwołany Uchwałą ZG PZW nr 381/XII/2021 w sprawie: odwołania z pełnienia funkcji członka Prezydium i Zarządu Głównego PZW

(9) Uchwała nr 309/III/2021 ZG PZW z dnia 27 marca 2021 r. w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Prezydium Zarządu Głównego PZW

Komisja rewizyjna koła PZW nr 41 przy Elektrowni Pątnów

 • Witold Markowski

  przewodniczący

  Koło PZW nr 41 Elektrownia Pątnów

 • Jadwiga Gęsikiewicz

  członek

  Koło PZW nr 41 Elektrownia Pątnów

 • Zdzisław Wałęsa

  członek

  Koło PZW nr 41 Elektrownia Pątnów

Sąd koleżeński koła PZW nr 41 przy Elektrowni Pątnów

.

 • Kinga Pączkowska

  przewodnicząca

  Koło PZW nr 41 Elektrownia Pątnów

 • Elżbieta Krzyżanowska

  członek

  Koło PZW nr 41 Elektrownia Pątnów

 • Ryszard Gadacz

  członek

  Koło PZW nr 41 Elektrownia Pątnów

 • Krystian Byra

  członek

  Koło PZW nr 41 Elektrownia Pątnów

 • Andrzej Nowak

  członek

  Koło PZW nr 41 Elektrownia Pątnów